Пълнене на детергенти - течни и вискозни перилни и почистващи препарати, омекотители и други

Машините за пълнене на детергенти са съобразени с особеностите на органичните и синтетични повърхностно активни вещества (анионни, катионни и нейонни), които проявяват свойства като пенливост и различен вискозитет, които неизбежно рефлектират върху скоростното автоматизирано пълнене в търсененто на определени производителности.

Друг не малък фактор е и разнообразието от опаковки, които също оказват влияние на пълнещия процес. Проучвайки всички особености ИНДЕКС-6 използва своя специален дозиращ клапан за флуиди, съобразен с изискванията за скорост и стабилност на струята, за да се избегне разпенването на продукта и да се спази производителността. Имаме пълен контрол над скоростта на струята и дебита на флуидния поток и същевременно прецизно дозиране, с възможност за много лесно почистване на клапаните при смяна на продукти.

За пенливи продукти предлагаме линейни обемни и флоуметрични машини от сериите IND-Dose 41 и IND-Dose 43F, като прилагаме безконтактно дънно пълнене – с дюзи, напълно потопени под нивото на продукта и постоянно движещи се нагоре по време на пълненето, следвайки спецификата на формата на съда.