Индустриални масла и химия

Видовете продукти в индустриалната химия предполагат устойчиви машинни мощности, съобразени с вискозитета и физикохимичните свойства на флуидите: консистентни смазки с конвенционално и специализирано приложение, антифризи, течности за чистачки, миещи препарати за бита и индустрията, антиобледенителни течности, антипенители и други нестандартни продукти.

Специализираните пълнещи клапани на машините са специално ориентирани към тези продукти, за да осигурят точно пълнене без разпенване, без пръски и капки извън контейнера. Формата и обема на самите опаковки варират и в зависимост от това се определят водещите и затварящи модули.

Pharm Capping Detail