Сервиз и Поддръжка

Висококвалифицирания сервизен екип на Индекс-6 осигурява пълна подкрепа за всеки един проект от оценка и съгласуване на пространствата и помещенията за работа на машините с всички потребности от ел.мощност, сгъстен въздух, вода и т.н. до самата инсталация и пуск на машините при клиента, като преди експедиция машините са тествани на място в нашите заводи. Това предполага надеждната експлоатация, сигурното и безопасно ефективно функциониране на оборудването, следва и задължителното обучение на персонала на място.

Предоставят се ръководства за употреба и поддръжка на различни езици. В зависимост от проекта се предлага и он-лайн диагностика и съдействие. Предлагат се оригинални резервни части – гаранция за безпроблемната работа на модулите.